Mineralienhotel, který je jediným hotelem minerálů na světě, i po dvou generacích po otevření v roce 1978, stále vlas

V hotelu minerálů je sbírka více než 1500 minerálů z 50 různých částí světa.