Soukromí

Úvod

Toto je prohlášení o ochraně osobních údajů a webové stránce Mineralienhotel Natznerhof. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů má za cíl objasnit, jak jsou spravovány a zpracovány osobní informace související s touto webovou stránkou. Prohlášení o ochraně osobních údajů je interní směrnicí a nepřináší proto kromě práv a povinností stanovených v italské směrnici o ochraně osobních údajů (codice in material di protezione dei dati personali, D.Lgs 196/2001), další uživatelská práva a povinnosti.

 

Propojení s jinými webovými stránkami

Mineralienhotel Natznerhof nemá žádnou kontrolu a nenese odpovědnost za ochranu osobních údajů za webové stránky nebo organizace provozující webové stránky, na které odkazují linky (odkazy) na webové stránce Mineralienhotel Natznerhof. Umožnění zhlédnout tyto odkazy nebo reference o třetích osobách neznamená jejich podporování ani spolupráci s nimi nebo propojenost s jejich vlastníky či provozovateli ze strany Mineralienhotel Natznerhof.

 

Osobní informace

Pro využívání této webové stránky nebo jiných stránek, které poskytují obecné informace o tomto podniku nebudou požadovány, sbírány, předepisovány nebo sledovány žádné osobní informace. Budou získávány jen omezené informace, mimo jiné za účelem poptávky či rezervace. Tyto osobní informace budou ze strany Mineralienhotel Natznerhof uchovány a zpracovány dle standartů italské směrnice o ochraně osobních údajů, D. Lgs 196/2003.

Kromě informací v této směrnici o ochraně osobních údajů nebudou bez vašeho souhlasu předávány žádné osobní informace jiným organizacím s výjimkou informací, které jsme povinni předat na základě platného práva.

Postupy vztahující se k bezpečnosti, důvěrnosti, archivaci a předávání osobních informací, které jsou k dispozici ze strany Mineralienhotel Natznerhof pro uživatle této strányk jsou v souladu s italskou směrnicí o ochraně osobních údajů, D. Lgs 196/2003.

Používání internetu ke zprostředkování informací není bezpečné. Přestože děláme vše, co je v našich silách pro to, abychom zajistili bezpečnost a ochranu osobních údajů na naší webové stránce, nemůžeme zajistit nebo zaručit bezpečnost jakékoli informace, kterou nám sdělíte.

 

Cookies

This website uses Google Analytics, a web analytics service offered by Google Inc. ("Google"). You can prevent these cookies to be stored through the respective settings in your browser software. In addition, you can prevent the service by clicking on the following link (tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en), download and install the browser plugin.

More information on terms of use and data privacy are found underwww.google.com/analytics/terms/de.html and www.google.de/intl/de/policies/.

 

IP-adresa

Pro administraci této webové stránky můžete sbírat vaši IP (internetový protocol)-adresu. IP-adresa je číslo přiřazené vašemu počítači. Tato informace neobsahuje žádná osobní data týkající se vás. Vaše IP-adresa bude kromě toho využita pro zjištění uživatelského chování a pro získání širších demografických dat (např. jazyk a místo).

 

Automaticky sbíraná data

Jako většina webových stránek sbíráme automaticky specifické informace a ukládáme je v log-složkách. Tyto informace obsahují IP-adresu, typ a verzi prohlížeče internetového poskytovatele odkazující a výstupní stránku, čas, datum a pořadí kliků v rámci jedné stránky. Tato data neobsahují žádná osobní data a budou využita k analýze trendů, administraci a k analýze uživatelského chování na této webové stránce a pro evidence demografických dat.

 

Zohlednění poskytovatelů služeb

Někdy pověřujeme jiné firmy poskytováním omezených služeb. Těmto firmám budeme sdělovat pouze ta osobní data, která jsou nutná pro vykonání služby. Tyto firmy jsou povinny zajistit důvěrnost svých dat a není jim dovoleno tato data zneužívat k jakýmkoli jiným účelům.

 

Souhlas

Využíváním této webové stránky vyslovujete souhlas s touto směrnicí o ochraně osobních údajů. Ponecháváme si právo dle našeho uvážení toto prohlášení změnit, modifikovat nebo jakýmkoli způsobem upravovat. Další využívání této webové stránky bude po oznámení těchto změn považováno za souhlas s upraveným prohlášením.

 

Kontakt

V případě, že máte dotazy nebo připomínky vztahující se k tomuto prohášení o ochraně osobních údajů nebo k využití osobních informací, které jste prostřednictvím této webové stránky dal/a k dispozici, nebo pokud byste chtěl/a vaše data resp. e-mailovou adresu v našem mailing listu změnit či odstranit, prosíme kontaktujte nás.